TopXBet góp 300 triệu xây trường học cho trẻ em vùng núi Tây Bắc

TopXBet góp 300 triệu xây trường học cho trẻ em vùng núi Tây Bắc

Theo thống kê của năm 2019, tỷ lệ đi học đúng tuổi của cấp tiểu học là 98,0%; THCS là 89,2%; THPT là 68,3%. Tỷ lệ biết chữ của dân số từ 15 tuổi trở lên đạt 95,8%, đó là những con số ấn tượng đối với ngành giáo dục Việt Nam. Nhưng ít ai… Continue reading TopXBet góp 300 triệu xây trường học cho trẻ em vùng núi Tây Bắc