Tham vọng xây dựng đế chế TopXBet từ anh Phạm Bá Thoại

Phạm Bá Thoại là một trong những người đưa lĩnh vực cá cược về Việt Nam. Anh đã thành công xây dựng TopXBet, đến nay đã cung cấp nhiều sản phẩm cá cược cùng với chất lượng dịch vụ đẳng cấp. Vậy Phạm Bá Thoại là ai? Hành trình anh xây dựng trang cá cược… Continue reading Tham vọng xây dựng đế chế TopXBet từ anh Phạm Bá Thoại